Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Website, Project  

Nieuw-West Express

Cultuur verbindt in Amsterdam Nieuw-West

Nieuw-West Express is een on- en offline platform dat helpt Amsterdam Nieuw-West op de kaart te zetten, verbindingen te versterken en nieuwe mogelijk te maken.


Nieuw-West Express is sinds 2010 het communityplatform voor kunst & cultuur in Amsterdam Nieuw-West.
Het programma van Nieuw-West Express heeft tot doel:
1. cultuurmakers in Nieuw-West inspireren en faciliteren door het letterlijk in kaart brengen van cultuurprojecten en van culturele ‘knooppunten’.
2. verdieping en versterking van het culturele klimaat in Nieuw-West door bewoners te activeren op cultureel gebied.
3. het on- en offline manifesteren van de resultaten van cultuurprojecten en verbinden van betrokkenen.
4. verduurzamen van Nieuw-West Express als (online) culturele community.

Nieuw-West Express is een cultureel programma in Amsterdam Nieuw-West. Het bestaat uit 4 onderdelen:
1. door het letterlijk in kaart brengen van bestaande culturele ‘knooppunten’ een selectie van kunstenaars inspireren, die vervolgens samen met/ in relatie tot bewoners kunstprojecten uitvoeren.
2. een journalistiek project ter verdieping van de culturele context met inzet van de bewoners zelf.
3. on- en offline manifesteren van de resultaten en verbinden van betrokkenen.
4. verduurzamen van Nieuw West Express als (online) culturele community.

Open platform

De rijkdom aan initiatieven, ontmoetingsplaatsen en activiteiten in Nieuw-West – van groot tot klein en van formeel tot informeel – worden, met een open webomgeving als basis, in kaart gebracht en letterlijk op de kaart gezet.
Met de inzet van kennis en visies van kunstenaars, ontwerpers, fotografen, journalisten geven actieve bewoners zelf een nieuwe kijk op Nieuw-West. Dit zorgt ervoor dat bewoners, bedrijven, andere betrokkenen en buitenstaanders Nieuw-West anders gaan waarderen. Latente ambities en talenten – op het gebied van beeld maken, schrijven, communiceren, produceren en organiseren – van bewoners worden ontdekt en aangewakkerd.

Versterken van relaties

Nieuw-West Express gaat – zowel inhoudelijk als in werkwijze – over het maken van betekenisvolle verbindingen op het vlak van:
- bedrijvigheid (kleine en grote bedrijven, scholen en bedrijven, etc)
- samenleving (tussen mensen onderling en met organisaties > actief burgerschap)
- ecologie (verbinding stad en land)

De website www.nieuwwestexpress.nl en andere media worden, met gebruik van de herkenbare stijl van Nieuw-West Express, ingezet om het proces en de resultaten te delen en om een breed publiek bij het programma te betrekken.

Initiatief en partners

Nieuw-West Express is een project van Stichting The Beach en een initiatief van Diana Krabbendam en Marjolijn Boterenbrood.
Dasha van Amsterdam is sinds de start webredacteur en programmamaker van Nieuw-West Express.
Met Koers Nieuw-West als partner werden de eerste stappen, zoals de ontwikkeling van de website, mogelijk gemaakt. Het project wordt sinds 2011 ondersteund door Stadsdeel Nieuw-West, naast partners die als gebruiker van het platform meefinacieren.
Mediamatic ontwikkelde de website en GloriusvandeVen de huisstijl en grafische vormgeving.

Reacties