Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Evenement

Nieuwe Makers

werkconferentie 2010

Makers + co organiseerde op 1 oktober 2010 de Nieuwe Makers werkconferentie over de aansluiting van onderwijs en talentontwikkeling op het gebied van ambachten op ontwikkelingen in de samenleving, de wereld van jongeren en behoeften in de markt.

Met de ruim 75 deelnemers aan Nieuwe Makers gingen we op zoek naar antwoorden op vragen als:
- Wat betekent het (nieuwe) maken voor de samenleving en de economie in het bijzonder?
- Hoe kan talentontwikkeling bij jongeren op het gebied van maken worden georganiseerd, binnen- en buitenschools?
- Wat kan de creatieve industrie bijdragen door zich (beter) te verbinden met ambachtelijke makers en het ambachtsonderwijs?

Talent voor maken

De conferentie opende met een interview met een deelnemer aan projecten van de L.O.U.D. Foundation. Dagvoorzitter Tarik Tousif vroeg hem hoe hij het ontdekken van zijn eigen mogelijkheden heeft ervaren.
Als voorbeeld in levende lijve over waar creativiteit en maken je kunnen brengen, vertelde kunstenaar Joost Conijn over zijn recente reis naar Afrika met zijn zelfgebouwde vliegtuig. Keynote spreker was filosoof Henk Oosterling. Hij sprak ondermeer over zijn initiatief Rotterdam Vakmanstad, Lucas Hendricks (Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs) presenteerde de verse resultaten van het onderzoek Ambachtseconomie Amsterdam (onderzoek O+S i.o.v. EZ).

Workshops

De workshops van Creative Learning Lab / WaagSociety en PlayReal gingen over het snijvlak van media en maken en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan om leren en doen te combineren op een manier die past bij de belevingswereld van jongeren .

Debat

Er werd in de workshops en bij de plenaire afsluiting gedebateerd over het ‘nieuwe’ maken: zowel de manier waarop maak- en creatieprocessen worden georganiseerd als de gevolgen en mogelijkheden van nieuwe technologie kwamen aan de orde.
• Het ging over de nadruk die Henk Oosterling legde op het organiseren van ‘trajecten’ waarin verbindingen worden gemaakt tussen mensen, het belang van ‘inter-esse’. Over de betekenis daarvan voor het onderwijs en de waarde van samenwerking met de creatieve sector. Over hoe deze verbindingen beter kunnen worden georganiseerd. Bieden brede scholen uitkomst? Kunnen grote onderwijsinstellingen dit soort samenwerkingen wel aangaan, cq. goed benutten? Er bleek veel behoefte hierover verder te praten en naar nieuwe oplossingen te zoeken.
• Het benutten van digitale media in combinatie met ‘real life’ maken stond centraal in de workshops over Creative Learning Lab en PlayReal. Vooral het ontwikkelen van competenties op het gebied van samen delen, werken en creëren is een nieuw domein waarop het onderwijs zich meer zal moeten richten. Het gaat dan om het van ontwikkelen van ‘sociale currency’ die alle creatie kan laten stromen. De incentive om mediatechnologie en platforms te gebruiken voor kennis en kunde transacties en de motor achter het daadwerkelijk verwerven en uitwisselen van vaardigheden. Het moet - in sociaal opzicht - iets "opleveren". Het doel van het fysieke maken verschuift dan ook van het materiële als doel op zich naar de mogelijkheid tot expressie door middel van het maken van artefacten.

Organisatie: Makers + co ism Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Amsterdam

Met dank aan de Mondriaan Stichting, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Hoofdbedrijfschap Ambachten, Platform Ambachtseconomie, Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Nieuw-West en Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, Ymere, Goods Design en de inzet van vele anderen.

Reacties