Annelies Vd Stoep

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van Amsterdam als slimme stad. Een slimme stad, een Smart City, is een stad waar sociale en technologische netwerken en oplossingen zorgen voor versnelde duurzame economische groei. Dit verbetert de kwaliteit van leven in de stad. ASC gelooft in een leefbare stad waar het prettig wonen en werken is. Na zes jaar is Amsterdam Smart City inmiddels uitgegroeid tot een platform met ruim 100 partners die actief zijn in meer dan 75 innovatieve projecten.

Werkwijze
Het platform Amsterdam Smart City is op de hoogte van de verschillende ideeën en uitdagingen in de stad. Door partijen uit te dagen, innovatieve oplossingen en ideeën aan te dragen en toe te passen voor deze grootstedelijke vraagstukken, verbindt en versnelt ASC deze beweging. Ook wordt er gekeken naar het versterken van eerdere activiteiten. Zo wordt de ontwikkeling van nieuwe markten en verdienmodellen van innovatieve oplossingen bevorderd. Waar mogelijk wordt repliceerbaarheid, ofwel het kopiëren van een slimme oplossing op een andere plek in de stad, toegepast.

Aandachtsgebieden
In de ontwikkeling van Amsterdam als slimme stad heeft ASC een aantal aandachtsgebieden waar binnen gewerkt wordt aan projecten, ideeën en nieuwe marktmodellen: Smart Mobility, Smart Areas, Smart Living, Smart Economy en Smart Society

Media