Article

Pieter Jelles Troelstraschool (nieuwbouw)

Het nieuwe gebouw van de Pieter Jelles Troelstraschool.

Pieter Jelles Troelstraatschool.jpg

De Pieter Jelles Troelstraschool is een openbare kunstmagneetschool met een Jaargroep en Montessori afdeling. Naast de ‘traditionele’ vakken als taal, rekenen, lezen etc. vinden wij het belangrijk dat kinderen ‘culturele’ vakken krijgen als zingen instrumentale oriëntatie en beeldende vorming.

All rights reserved