Publication

Straatwaarden

The Beach heeft meegewerkt aan de eerste publicatie - Straatwaarden - een samenwerkingsverband tussen de Reinwardt Academie, Hogeschool van Amsterdam, ACIN, de ErfgoedAcademie, Sustainism Lab en Gordion Cultureel Advies

Straatwaarden

Straatwaarden onderzocht de veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte aan de hand van voorbeelden en conceptuele reflecties. 'Dit project heeft ons inzichten opgeleverd over hoe we de zogeheten vermaatschappelijking van erfgoed en ruimte kunnen zien en duiden'

Heritage- & placemaking
Het is een tijd van bottom-up, participatie, diversiteit en meer sociaal-duurzame kwaliteiten in onze leefomgeving. De onderzoekers constateren dan ook een groeiende rol van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in de omgang met erfgoed en de publieke ruimte. Knoop: 'Vanuit een 'sustainistisch' cultuurperspectief beschouwd blijken deze succesvoller naarmate ze meer maatschappelijk verankerd zijn en ruimte bieden aan pluriformiteit in waarden en participanten.'

Het onderzoek onderstreept hoe je erfgoed niet zozeer als te behouden object of locatie moet zien, maar vooral als een maatschappelijke ontwerpopgave. Het toont hoe de praktijk van erfgoedvorming in de leefomgeving aan het veranderen is. Erfgoed wordt inclusiever, is sterker verbonden met maatschappelijke spelers en sluit beter aan bij waarden van lokale gemeenschappen. Dat heeft consequenties voor de opleiding van erfgoedprofessionals.

Lees de publicatie hier: Straatwaarden

All rights reserved