Publication

Meer Straatwaarden

Ook aan de tweede publicatie - Meer Straatwaarden - heeft The Beach meegewerkt.

Meer_Straatwaarden

Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement

Wat als erfgoedvragen onderdeel worden van de stadmakersbeweging? Meer Straatwaarden pleit voor nieuwe erfgoedpraktijken waarbij nadrukkelijk lokale communities worden betrokken.

Het boek opent met een Manifest voor meer engagement en sluit af met een ontwerpagenda daarvoor. Het is een uitnodiging voor debat over de relatie tussen erfgoed en de vormgeving van de leefomgeving. Erfgoedvragen vermengen zich steeds sterker met discussies over de inrichting van een gebied, de stad, de wijk. Net als het debat over de stedelijke ruimte, dat de laatste jaren vaak gaat over ‘stadmaken’, wordt ook de discussie over erfgoed steeds meer in maatschappelijke termen gevoerd. Een breed scala aan groepen en communities moet samen de stad kunnen vormgeven, op basis van voor hun relevante waarden. Erfgoed is daar onderdeel van. In het tijdperk van participatie en sociaal duurzame leefkwaliteiten wordt erfgoed volgens de onderzoekers tot een collectieve ontwerpopgave. Daarmee verschuift ons blikveld: van erfgoed-vinden naar erfgoedmaken.

Meer Straatwaarden verkent aan de hand van twee praktijksituaties hoe ‘stadmaken’ en ‘erfgoedmaken’ samen kunnen optrekken. Onder auspiciën van het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie AHK ontwikkelen onderzoekers, stadmakers en beschouwers in dit boek een nieuw handelingsperspectief voor meer engagement en participatie bij onze omgang met erfgoed in de leefomgeving

Lees hier de publicatie: meer Straatwaarden

All rights reserved