organization

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat nodigde zeven teams uit om visies op de toekomstige omgevingsfactoren en rol van RWS te ontwikkelen. Met gebruikmaking van de scenarioplanning methodiek wordt verkend waarmee RWS in 2020 mee te maken zou kunnen krijgen.