Project

De Oude Huygens

Eigentijds concept voor leren, samenwerken en plezier

Vastgoedontwikkelaar Kristal en Far West, een samenwerking tussen woningbouwcorporaties, wilden de Oude Huygens, een voormalige technische school uit de jaren '60 aan de rondweg van Amsterdam, behouden. In de tijd dat dit speelde (2003/2004) was Annemieke Roobeek betrokken bij Urban Catalyst, een europees project voor planontwikkeling voor locaties in steden door tijdelijk gebruik van gebouwen tot katalysator van vernieuwing te maken. Zij raakte in contact met Dedato Architecten, bezig met de ontwikkeling van een “gastvrijheidconcept met een missie”, The Colour Kitchen, waarin de gastvrijheid van verschillende culturen een plek vindt, uitwisseling ontstaat en jonge mensen met en van elkaar leren. De grote open en lichte ruimtes van De Oude Huygens leenden zich goed voor het concept. De Oude Huygens is inmiddels omgedoopt in de nieuwe naam Vliegbasis De Huygens: www.vliegbasis.biz/index.php

Oude Huygens oud & nieuw 2

Herbestemming voor creatieve indsutrie

Eigentijds concept voor kansen voor jongeren

Het gebouw biedt nu ruimte aan netwerkende bedrijven, waar jonge mensen zich kunnen ontplooien en moet een magneet voor de buurt worden.
Kernwoorden zijn:
• Hip & Zakelijk
• Intercultureel en toekomstgericht
• Intercompany samenwerking tussen bedrijven
• Interorganisatorisch samenwerken tussen wijkgerelateerde instanties
• Lerend werken en werkend leren in de praktijk
• Eten en uitgaan in een verrassende omgeving
• Werkplaats voor vernieuwing op het gebied van produktontwikkeling,
marktverkenning en een nieuwe manier van netwerken.

En zoiets juist op een plaats waar je het het minst zou verwachten, een onverwachte visie en een onverwachte setting in een onverwacht gebouw.

De uitdaging

De Oude Huygens is neergezet als een toekomstprojectie. Op concrete wijze wordt getoond wat het economisch en maatschappelijk potentieel is van een interculturele samenleving. Diversiteit is rijkdom, geen problematisch vraagstuk.Het potentieel wordt alleen niet vanzelf gezien, want anders waren er heel wat meer jongeren van allochtone afkomst werkzaam in hippe of aansprekende bedrijven. Of zou er minder uitval zijn op scholen, omdat er een aanlokkelijke toekomstbeeld is en jongeren weten waarvoor ze leren en het meteen kunnen toepassen.
De uitdaging is bedrijven, scholen en instellingen uit het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zich te laten verbinden aan een grootschalige opzet van leerbedrijven in de Oude Huygens. Voor docenten is het een andere vorm van begeleiden en vraagt van hen samenwerking met de bedrijven die zich in de Oude Huygens vestigen. Dat zijn ondernemingen die in de Oude Huygens nieuwe werkvormen willen uitproberen én tegelijkertijd profileren met diversiteit en talent van Nieuwe Nederlanders. Ook in The Colour Kitchen, als horeca-concept en tevens leerbedrijf, staat diversiteit centraal: in bemensing, in menu's en sfeer.

Practitioners Company

De Oude Huygens is de eerste ‘Practitioners Company' in ons land. Hier worden jonge mensen al werkend en lerend betrokken worden bij werkzaamheden van bedrijven en organisaties in het gebouw. De Huygenslocatie is een platform voor ontmoeting waar kennisdeling, samenwerking en ideeënuitwisseling centraal staan, waar de deelnemende organisaties op een ‘no nonsense' manier via kennisuitwisseling en samenwerking (bedrijfs)vraagstukken vertalen naar concrete netwerk- en innovatieprojekten. Volgens het Practitioners Concept werken jong toptalent van verschillende bedrijven samen om een innovatieve aanpak te zoeken voor gesignaleerde kansen of vraagstukken. Deze kansen of vraagstukken hoeven niet persé betrekking te hebben op de eigen onderneming, maar kunnen ook bredere vraagstukken omvatten.

Flonkerende diamant

Wie nog maar kort geleden gezegd zou hebben dat een oude technische school in Overtoomse Veld het voorportaal zou worden voor een nieuw, levendig leef- en werkmilieu, zou op z'n minst op de nodige scepsis hebben kunnen rekenen. Wie wil er nu investeren in een oud schoolgebouw in een wijk waar heel Nederland van weet dat het opgezadeld is met alle problemen van een multiculturele samenleving? Waarom zou je daar allerlei nieuwe activiteiten gaan uitproberen die op het eerste gezicht niets te maken hebben met de belevingswereld van de bewoners? Wat bezielen volkshuisvesters-nieuwe-stijl, ondernemers, theatermensen en top koks om hier een flonkerende diamant te ontwikkelen? Waarom heeft de Oude Huygens zo'n sterke aantrekkingskracht gekregen dat het de magneet is geworden voor een heel nieuw publiek en daarmee voor een heel andere uitstraling van Overtoomse Veld?

Anders kijken naar het potentieel

Wat kwam er bij kijken om van de Oude Huygens een bruisend centrum te maken? Wat is het concept en hoe is het proces georganiseerd? Wat zijn de bedrijfseconomische uitgangspunten? Welke partijen zijn betrokken? Zo krijgen we ‘Een Nieuwe Kijk op de Oude Huygens'.
De visie, ànders kijken naar het potentieel, kwam van Drs Annemieke Roobeek van MeetingMoreMinds; zij heeft zich hard gemaakt voor grensoverschrijdend acteren in dit projekt, waarbij de kernissues waren:
-Intercompany networking voor vernieuwende bedrijfsactiviteiten
-Leerwerkplaatsen voor jonge talenten uit de hele onderwijskolom
-Interculturele omgangsvormen op het werk en in de ontspanning
-Stadsvernieuwingsimpuls door innovatieve (bedrijfs) activiteiten
-Integreren met uitdaging en perspectief via ondernemingszin (civil activities koppelen aan ondernemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Far West heeft in samenwerking met projectmanagers Jan van Tiel en Lionel Amstelveen en projectontwikkelaar Kristal ( Steven Somson) het projekt uitgevoerd en eind 2006 zijn de deuren geopend.

Media