Article

Vacature uitbreiding Raad van Toezicht

Wij zijn een culturele organisatie in, van en voor buurten. Sinds 2007 inspireren wij bewoners, passanten en kunstenaars in Amsterdam Nieuw-West (Wildemanbuurt) om samen onze leefwereld onder handen te nemen. We onderzoeken nieuwe werkwijzen voor sociaal duurzaam ontwerpen. De knowhow die we opdoen delen we van lokaal tot internationaal. Voor het ontwerpen met mensen (vooral kinderen, jongeren, vrouwen) in de wijk aan wat zij belangrijk vinden, werkt The Beach samen met bewoners, lokale organisaties, kunstenaars / ontwerpers, studenten en onderzoekers. 

WhatsApp Image 2021-09-16 at 22.27.11

Het kernteam van The Beach bestaat uit vijf mensen in vaste dienst en drie zelfstandigen. Zij werken jaarlijks samen met 10 - 15 kunstenaars, ontwerpers en cultuurdocenten die nauw met The Beach verbonden zijn. Daarnaast zijn circa 15 vrijwilligers actief.

The Beach is financieel gezond en wordt sinds 2013 ondersteund met een meerjarensubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

Lees hier meer over The Beach.

Uitbreiding Raad van Toezicht

Profiel RvT leden 
De Raad van Toezicht van stichting The Beach bestaat nu uit drie leden. Die willen we uitbreiden met twee leden: een met ervaring op het snijvlak van culturele en sociale ontwikkeling en op het gebied van organisatieontwikkeling (gezien de groei van The Beach); en een jong lid dat ervaring wil opdoen met toezicht op een innovatieve en groeiende culturele instelling. 

De Raad van Toezicht levert met zijn inzichten, ervaring en netwerken een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. De huidige leden van Raad van Toezicht hebben ervaring op het gebied van management, financiën, human resources, kunst & cultuurbeleid, stedelijke ontwikkeling, vastgoed. Bij nieuwe leden zoeken we vooral ervaring met inclusiviteit, onderwijs en nieuwe artistieke vormen (cross-disciplinair), en zo mogelijk met wortels in Amsterdam Nieuw-West. 

Conform de principes van de Governance Code Cultuur neemt The Beach bij de samenstelling van de Raad van Toezicht de zoveel mogelijk diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur en leeftijd in acht.


Werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht stelt hoofdlijnen van beleid, begrotingen en jaarcijfers vast, benoemt de directeur-bestuurder en richt zich op strategische onderwerpen. De werkwijze van de raad is vastgelegd in de statuten en zal verder worden verfijnd in een reglement. De raad komt vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering die wordt voorbereid door de directeur-bestuurder. Leden hebben zitting voor maximaal twee keer vier jaar. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd. De leden ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. The Beach werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur (www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur). Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, reflectie, en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar beoogde prestaties en doelen te realiseren.

Procedure
Reacties in de vorm van een korte motivatie en curriculum vitae kunnen vóór 11 oktober worden gestuurd aan The Beach, ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht directeur-bestuurder Diana Krabbendam diana@thebeach.nu. De procedure bestaat uit selectiegesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Riemer Knoop, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06-22974581 of per mail gordion_ca@hotmail.com.

 

 

All rights reserved