Project

Kijken naar Haarlem Oost

Een multidisciplinair kunstproject

Verhalenkeuken

De Verhalenkeuken is een project van Titia Bouwmeester ihkv Kijken naar Haarlem Oost

Het kunstproject Kijken naar Haarlem Oost brengt op een bijzondere manier Haarlem Oost in kaart. Het project bestaat uit diverse kunstopdrachten, studies, een website, een debat, een tentoonstelling en een publicatie in de vorm van een atlas. Verhalen van de bewoners en observaties en worden door de kunstenaars vertaald naar kunstwerken en onderzoeken. Projectkunstenaar Marjolijn Boterenbrood werkte samen met een tiental kunstenaars en diverse andere cultuurmakers, waaronder Diana Krabbendam (The Beach).


Marjolijn Boterenbrood is de initiatiefnemer van het project Kijken naar Haarlem Oost. Zij heeft het gebied in 'kaart gebracht'.

Ontdekkingen in kaart gebracht

Intensief onderzoek naar specifieke locaties is de basis van haar werk. Ze vertaalt indrukken van een plek in gedroomde en -ten dele- bedachte 'kaarten', foto's, ruimtelijk werk maar ook in manifestaties. In dat laatste geval gaat het om grootschalige kunstprojecten. Op initiatief en naar ideeën van Boterenbrood bestuderen steeds wisselende groepen kunstenaars en onderzoekers een gebied. Dit soort projecten fungeert als scharnierpunt in haar activiteiten als beeldend kunstenaar en organisator
Veel van wat er gebeurt in het gebied, is onzichtbaar. Door te praten met bewoners en ondernemers, door vragen te stellen, door rond te lopen en te kijken, heeft Marjolijn Boterenbrood zich een beeld gevormd van de verborgen facetten van Haarlem Oost.
Haar 'ontdekkingen' heeft Marjolijn letterlijk in kaart gebracht: geboorteplaatsen van bewoners, bezigheden van bedrijven, die anders verborgen blijven achter golfplaten en het verkeer dat Haarlem instroomt (door Haarlem Oost heen), kleuren, geuren die herinneringen oproepen, grenzen en verbindingen tussen het groen en de stad.

11 kunstenaars

De kaarten vormen vervolgens een inspiratiebron voor kunstenaars, ontwerpers, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten in de volgende fase. Zij gaan op uitnodiging van Marjolijn Boterenbrood op zoek naar wat de herinneringen, de verhalen en sporen ervan in landschap en bebouwing kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Haarlem Oost. Hun opdracht is de 'doorkijkjes' die het gebied, zijn bewoners en gebruikers gaven, weer op hun manier te benaderen zodat we door hun ogen naar Haarlem Oost kunnen kijken. Een geluidskunstenaar 'kijkt' anders naar het groen dan een landschapsarchitect en zal dus ook andere dingen laten 'zien'. En een fotograaf kan bijvoorbeeld een planoloog van de gemeente oog laten krijgen voor de dieren in het gebied, voor hoe ze daar leven en wonen.

Op 20 maart 2008 werd de tentoonstelling Kijken naar Haarlem Oost geopend door de burgemeester van Haarlem; Bernt Schneiders.
In de tentoonstelling werden de werken van de kunstenaars getoond. De vraagmachine vraagt het publiek iets te toe te voegen aan het project; verhalen en persoonlijke beleving van Haarlem Oost. De tentoonstellingsruimte was tijdelijk 'kantine' van de buurt, met mogelijkheden eten te bestellen bij de omliggende chinees, thai en pizzeria’s.

www.kijkennaarhaarlemoost.nl