Wijkecologie Wildeman

Onderdeel van: Programma's

Ontwerpen voor lokaal delen als sleutel tot een sociaal-duurzame stad

The Beach werkt vanuit de Garage Notweg in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West, sinds jaren, aan een scala van projecten met de buurt. Voortkomend uit het project 'Wijkecologie Wildeman' voeren we vanaf januari 2015 ontwerpend onderzoek uit dat zich expliciet richt op 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving. In lokale context onderzoeken we zo hoe een sociaal-duurzame leefomgeving zich kan ontwikkelen.