Portfolio The Beach

Sinds 2006 werkt The Beach aan projecten met creatieve innovatie als kern. Op basis van onze praktijkervaring verschoof de aandacht naar ontwerpen voor een inclusieve samenleving, met sociaal-duurzaam ontwerpen als focus. Met de veelheid aan projecten die we uitvoerden groeide ons netwerk uit als sterke basis voor onze huidige programma’s.