Proeftuin

Waarde(n) van ons landschap en ons voedsel

Ons eten – het produceren, verhandelen en nuttigen ervan – is onderhevig aan ingrijpende veranderingen op sociaal, cultureel, economisch terrein en is in grote mate bepalend voor hoe ons landschap er uitziet.


Beleid op het gebied van voedselproductie en – consumptie krijgt nu overwegend op basis van economische motieven vorm. Dat terwijl veel van de actuele vragen omtrent voedsel juist cultureel van aard zijn. We zien verschuivingen van ‘hoe kunnen we de wereld voeden’ naar vragen als: hoe voorkomen we obesitas én honger; hoe beperken we CO2 uitstoot en wie maakt ons voedsel en bepaalt wat veilig en gezond is?
Diverse ontwerpers, kunstenaars, architecten zoeken naar antwoorden op dergelijke vragen. Resultaten van een verkenning naar hun visies, inzichten en praktijken zijn door The Beach in Kost (2010) vastgelegd. Meer voorbeelden verzamelen we hier.