Wildeman: Hub voor delen

Werkplaats en leeromgeving voor sociale en duurzame innovatie

Onderdeel van: Over wijkecologie

Wat gebeurt er als we de Wildemanbuurt zien als werkplaats en leeromgeving voor ontwerpen met mensen en in de leefomgeving? Sinds 2009 is The Beach, als werkplaats voor sociaal duurzaam ontwerpen, werkzaam in deze buurt in Amsterdam Nieuw-West. Een cultureel diverse wijk met problemen én een rijkdom aan initiatieven en mogelijkheden is ons dagelijks lab voor een sterke gemeenschap. We leren in en met de buurt en geven gezamenlijke knowhow terug.

Met The Beach Lokaal als fysieke basis werken we aan projecten die relaties in de buurt versterken. Dat doen we samen met bewoners en vele partners in de wijk, zoals organisaties in de Garage Notweg - broedplaats voor sociaal ondernemerschap, scholen, lokale ondernemers, welzijninstellingen en het stadsdeel.

Voor deze gezamenlijke en gedeelde opgave wil The Beach specifieke kwaliteiten verbinden: 1) jarenlange ervaring in sociaal duurzaam co-design; 2) een sterk netwerk van samenwerkende partijen; 3) de Wildemanbuurt als plek (sociaal, cultureel en fysiek).

Waarom en met wie?

Maatschappelijke en culturele perspectieven verschuiven, dus is er behoefte aan nieuwe vormen van innoveren en ontwikkelen.
- Bedrijven zijn op zoek naar nieuwe strategieën om beter aan te sluiten op een snel veranderende markt, waar zelf doen en bottom-up ontwikkelingen snel toenemen;
- Buurtinitiatieven – lokale en collectieve vormen van ondernemerschap, gebiedsontwikkeling, educatie, zorg, etc – rijzen als paddenstoelen uit de grond;
- Scholen ontwikkelen nieuwe vormen van (doorlopend) leren en proberen van binnenuit het onderwijssysteem te veranderen;
- Overheden moeten en willen anders werken, meer samen met maatschappelijke partners;
- Kennisinstellingen, ontwerpers en wetenschappers zoeken naar hoe ze hun ambities en competenties kunnen verbinden aan maatschappelijke vraagstukken.