Pal West Modeatelier

Talent van jongeren ontwikkelen door nieuwe manier van samenwerken

Onderdeel van: In the new…, Portfolio The Beach

Jongeren van 14-17 jaar, waarvan de meesten woonachtig in Amsterdam Nieuw-West, maken onder begeleiding van jonge ontwerpers en modeprofessionals een eigen modemerk met alles wat daarbij hoort.

Achtergrond

In Amsterdam Nieuw-West was voor het eerste decenium van de 21e eeuw een grootschalige transformatie gepland: van naoorlogse woonwijk tot nieuw stadsgebied, waar op zowel cultureel, maatschappelijk als economisch vlak veel zou gaan veranderen. Het gebied wordt ondermeer gekenmerkt door hoge werkeloosheidscijfers en vroegtijdige schooluitval onder jongeren.
De creatieve industrie, waaronder mode, wordt gezien als belangrijke pijler van de sociale, economische en culturele ontwikkeling van Amsterdam. Binnen de Amsterdamse context neemt Amsterdam Nieuw West in dat opzicht een bijzondere positie in. Er is een verscheidenheid aan modebedrijven en daaraan gerelateerde bedrijven en instellingen gevestigd. Nieuw West wordt bovendien gekenmerkt door een ondernemend karakter en een bonte mix van culturen.

Inzet

Pal West Modeatelier wil, door het organiseren van ontmoetingen rond relevante thema’s, nl. jongeren, identiteit en creativiteit, op lange termijn bijdragen aan maatschappelijke (meer kansen voor jongeren door minder schooluitval en scheppen van werkgelegenheid), culturele (kruisbestuiving verschillende culturele achtergronden), economische ontwikkeling (innovatiekansen oa. voor de betrokken organisaties) en een goed imago van Nieuw West. Hiermee wil de stichting een krachtige impuls geven aan de (economische) ontwikkeling van Nieuw West.

Proces

Bij partijen betrokken bij de vormgeving van de stad ontstaat steeds meer de behoefte de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving gezamenlijk aan te pakken. Het betreft dan niet uitsluitend de fysieke omgeving, maar ook verbetering van de leefbaarheid. Onderlinge samenwerking hierbij is van vitaal belang en de wil is er elkaar te ontmoeten en samen te werken, maar de gelegenheid moet worden gecreëerd om het daadwerkelijk te laten gebeuren. Naast de behoefte een maatschappelijke rol te vervullen, zoeken ook veel partijen naar nieuwe manieren van bedrijfsvoering ten behoeve van hun eigen ontwikkeling. Door de kruispunten die ontstaan door samenwerking van een grote diversiteit aan partijen krijgt innovatie een kans.

Betrokkenen

- jongeren in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar
- jonge creatieve professionals uit diverse ontwerpdisciplines
- ROC studenten
- buurtbewoners (en andere Amsterdammers)
- coalitie van partijen uit bedrijfsleven en publieke sector

Organisatie Pal West Modeatelier

De dagelijkse organisatie van het de Stichting Pal West Modeatelier was in de periode 2006 - 2009 in handen van Diana Krabbendam/The Beach (directeur stichting) ism. Wina Smeenk, Young Designers & Industry (Peik Suyling, Dennis Lohuis en Titia Daniels) en Heidi Borm van Ymere.
Het bestuur bestaat uit Marcel Zwart (voorzitter), Eric van Kaam (penningmeester) en Guus Beumer.

Coalitiepartners

Ymere, ING Groep, Koers Nieuw West, Kamer van Koophandel Amsterdam, Mazars, Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Op 17 januari bezocht wethouder Lodewijk Asscher Pal West. Kijk op zijn weblog wat hij ervan vond.