Artikel

Francois Lombarts

Ruimtelijk ontwerper

Speeltuin van afval, foto Mira de Graaf

"Mijn focus ligt op het ervaren, onderzoeken en definiëren van de verschillende aspecten van de publieke ruimte. Ik probeer de ruimte te begrijpen en vervolgens de link tussen de mens en zijn directe omgeving zichtbaar te maken of te accentueren. Het gaat in mijn werk eerder om ‘vorm vinden’ dan om ‘vormgeven’. Mijn ontwerpen ontstaan door observatie van een locatie en de wijze waarop deze gebruikt wordt. Daarnaast is er intensief contact met (toekomstige) gebruikers van een plek over hun ervaringen, wensen en verwachtingen. Mijn fascinatie voor de publieke ruimte richt zich voornamelijk op het informele gebruik ervan. Dit inspireert me omdat de basisbehoeften van mensen zich vaak op een informele en ongestructureerde manier manifesteren. Het is een primair en ongereguleerd ruimtegebruik, wat veel zegt over de behoeftes van mensen binnen een bepaalde ruimte. Ik ben er van overtuig dat de meest verassende en vooruitstrevende vorm van gebruik van de publieke ruimte plaatsvindt binnen een stedelijke context. Dit gebeurt op plekken die bewoners de mogelijkheid geven de ruimte zelf in te vullen. In mijn ontwerpen probeer ik situaties en middelen te ontwikkelen waarin dergelijke spontaniteit zich kan en zal manifesteren".

Alle rechten voorbehouden