Partners

Onderzoeksproject Creatieve Innovatie

Creative Resources Development is project van The Beach Foundation ism de Premsela Stichting en Amsterdam Creativity Exchange. Het project wordt met subsidie ondersteund door de Creative Challenge Call.

Gedurende het project komen diverse samenwerkingen tot stand, voor de uitwerking van sommige onderdelen. Zo werd tot op heden ondermeer samengewerkt met het Virtueel Platform.

Open CI

Voor de uitwerking van het digitale platform wordt samengewerkt met Mediamatic.
De website over het CRD-project maakt deel uit van het door Mediamatic geinitieerde Open CI, ook een CCC-project.

Creative Challenge Call

Het project Creative Resources Development wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Creative Challenge Call.
De inzet van het gezamenlijke subsidieprogramma van de ministeries van EZ en OCW, is het creatiever maken van bedrijven (en de samenleving) om innovatie te bevorderen en de creatieve sector economischer en professioneler te maken.