Artikel

Makers Netwerk

Lerende omgeving voor lokaal maken en ondernemen

Makers Netwerk Wildemanbuurt is een netwerk van bedrijvigheden van buurtbewoners en lokale bedrijven, gericht op doen en maken. De bewoners brengen die bedrijvigheden zelf tot ontwikkeling. Deze buurtbewoners worden bij hun initiatieven ondersteund en begeleid door professionele makers uit het netwerk. Alles in een lerende omgeving. Ideeën die goed voor bewoners én buurt zijn worden gefaciliteerd.

Makers Netwerk

Wie doen het? + social impact
Dit initiatief van de Lucas Community werd ontwikkeld i.s.m buurtbewoners en The Beach. Het idee is begin 2016 ontwikkeld in het door de Gemeente Amsterdam opgezette Partipatielab Meedoen Werkt!. Bewondernemers (bewoners die willen leren ondernemen) worden gecoacht en ontvangen een startsubsidie (vanuit financiering door de Gemeente Amsterdam) om in te zetten in de buurt.

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
Een kleinschalige en ‘veilige’ omgeving en plek om te starten. Positieve dynamiek door ontplooiing en zichtbaar maken van talenten, om verder te komen is samenwerken immers noodzakelijk. Bewondernemers – bewoners & ondernemers in de buurt – zetten hun initiatieven op en worden zichtbaar op fysieke plekken en in communicatie. Lokale kennis en vaardigheden worden ingezet in de buurt.

Wat betekent het? + cultural impact
Maken creëert waarde en draagt bij aan participatie. Door waardering en doordat maken uitnodigt tot samenwerken. Het Makers Netwerk maakt ruimte voor experiment mogelijk: Fysieke ruimte –beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed en handelingsvrijheid in de openbare ruimte; regelvrije ruimte –o.a. rond uitkeringen, vergunningen; ruimte in de hoofden van alle betrokkenen. Regels etc. mogen in beginsel geen belemmering zijn voor een initiatief. Deze benadering kan leiden tot een positievere kijk en toenadering van burgers tot overheden en professionele instellingen.

Alle rechten voorbehouden

Media