Artikel

Lucas Groen

Groencoöperatie als nieuwe praktijk

De Lucas Community ging in de zomer van 2017 officieel van start met Lucas Groen, met de gemeente Amsterdam en woningcorporaties als opdrachtgever. Lucas Groen is niet alleen een oplossing voor de Wildemanbuurt, maar vooral een leeromgeving voor nieuwe vormen van samenwerken in de buurt en met de overheid.

Lucas Groen aan het werk

Wie doe het? + social impact
Lucas Groen tekende een overeenkomst met stadsdeel Nieuw-West en woningcorporaties voor onderhoud en beheer van het groen in de Wildemanbuurt. Bewoners uit de buurt vormen de coöperatie en worden ondersteund vanuit de Lucas Community.

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
In de Wildemanbuurt zijn de mensen van Lucas Groen actief en zichtbaar. Zij zorgen zou voor een schonere en veiligere buurt. In Pakhuis de Zwijger werd kennis gedeeld over het opzetten van groencoöperaties in de stad. Met vragen als: Hoe bouw je een groencommunity? Hoe beheer je samen een tuin? Kan je publiek groen in eigen beheer krijgen? En wat moet je praktisch allemaal kunnen en hebben voor bloeiend groen?

Wat betekent het? + cultural impact
Naast de praktische voordelen van het onderhouden van het groen in de buurt door bewoners, is de verschuiving van grootschalig aanbesteden door de gemeente naar een kleinschalige lokale aanpak een stap naar nieuwe vormen / systemen die uitgaan van sociale waarden in plaats van efficiency en kostenbesparing op groenvoorziening. De licht, lucht & ruimte visie van Van Eesteren, de architect van de Westelijke Tuinsteden, krijgt zo een nieuwe betekenis. Niet alleen als gebruiksruimte, maar als actieve ruimte voor ontmoetingen, groei en ontwikkeling.

Alle rechten voorbehouden

Media