Artikel

READY!

Onderzoek Alliander / Gasunie / DNV-GL

Alliander leerde door een samenwerking met The Beach en buurtbewoners (sinds 2014) de Wildemanbuurt kennen als waardevol onderzoeksterrein. Doel van de eerste fase van het project READY! was om concrete voorstellen te ontwikkelen voor een optimale, integrale aanpak van de energievoorziening van een wijk. Daarbij wilden de initiatiefnemers dat consequenties van de wijkgerichte aanpak inzichtelijk worden gemaakt voor het perspectief van zowel bewoners als de netbeheerders.

Brainstorm READY!

Wie doe het? + social impact
Het onderzoek ging uit van de wensen en ambities van bewoners, waarbij gebruik werd gemaakt van specifieke kansen en belemmeringen van de lokale infrastructuur en middelen van de wijk. De al door The Beach, Alliander en bewoners samen georganiseerde co-design workshops over sociale en duurzame energieoplossingen in de Wildemanbuurt vormden het startpunt van het onderzoek. Met Stadgenoot zijn in tweede instantie door Alliander en The Beach gesprekken gevoerd over hoe realisatie zou aansluiten bij hun strategie voor de buurt.

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
In een uitvoerig rapport wordt toegelicht hoe de zoektocht naar integrale oplossingen van de energieambities op wijkniveau is aangepakt, welke aanpak en middelen zijn ontwikkeld en wat consequenties zijn van mogelijke oplossingen zowel vanuit bewoners- als netbeheerdersperspectief. Op basis van ervaringen en resultaten werden conclusies getrokken over de effectiviteit van de aanpak en aanbevelingen gedaan voor toekomstige projecten.

Wat betekent het? + cultural impact
Om te komen tot voorstellen, was het zaak eerst een methode en de middelen te ontwikkelen om integraal en op wijkniveau te kunnen ontwerpen.

Alle rechten voorbehouden