Artikel

Broodvergister

Broodbakken op biogas van oud brood

Met inzet van de door kunstenaarscollectief Cascoland & partners ontwikkelde broodvergister werden in de periode oktober 2016 – maart 2017 de mogelijkheden voor lokale energieproductie in de Wildemanbuurt onderzocht.
Het hergebruiken van oud brood is in de islamitische gemeenschap belangrijk. Volgens de Koran mag brood niet worden weggegooid. Daarom voeren veel buurtbewoners hun brood aan de vogels, met een rattenplaag als gevolg. Er was vanuit de islamitische gemeenschap veel belangstelling voor de broodvergister, maar het zelf maken van biogas was vooralsnog maar voor een kleine groep een logische stap.

Broodvergister van Cascoland

Wie doen het? + social impact
The Beach en Lucas Community gaven samen opdracht aan de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit om, als vervolg op het onderzoek van Eline Burger, in de praktijk rond de broodvergister te onderzoeken wat zowel fysiek als sociaal nodig is voor energieproductie op lokale schaal. Het gebruiken van de broodvergister stond hierin centraal. Met support van de Lucas Community zorgden bewoners voor het inzamelen en verwerken tot biogas van oud brood. Technisch support kwam van Enki, de eigenaar van de vergister. Vrouwen van Brood & Taal bakten op het gas en lokale koks bereiden er maaltijden mee. 

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
De mobiel gemaakte broodvergister kreeg een plek in Buurttuin Lucas en was goed zichtbaar in de buurt. De ernaast geplaatste pipowagen was de verzamelplek voor oud brood. Gebruik van de vergister, was in technische zin problematisch. Er ging veel mis door gebrek aan kennis en (niet altijd) voldoende discipline. Daardoor was de gasproductie beperkt en dus ook het gebruik van het biogas.

Wat betekent het? + cultural impact
Het intrigerende van zelf biogas maken en het tastbaar maken van resultaten door broodbakken en koken op zelfgemaakt biogas, zette het belang van lokale resources (materialen + inzet en kennis van bewoners) op de agenda. Het besef dat nieuwe mogelijkheden creëren voor de wijk op lokale en overzichtelijke schaal mogelijk is leidde tot nieuwe projecten als Wilde Munt (waarderen van lokale resources) en Mooie Bende (upcyclen van lokaal plasticafval).

Alle rechten voorbehouden

Media