Artikel

Halte Notweg

We Are here: van ‘weerzien’ naar weer / zien

Met als aanleiding dat het voormalige schoolplein van de Lukasschool aan de Notweg plaatsmaakt voor nieuwbouw van de Kraemerschool, keerden we op 19 maart 2017 terug naar de wieg van We Are Here. Met het initiatief Halte Notweg blikten we §terug op het tentenkamp waar vluchtelingen-op-straat, onder naam We Are Here, voor het eerst samen verbleven om hun uitzichtloze situatie onder de aandacht te brengen. Het tentenkamp werd eind 2012 opgezet op het oude schoolplein en werd drie maanden later ontruimd op gezag van burgemeester van der Laan. Deze plek, middenin de Wildeman-buurt, zette de kwestie van afgewezen asielzoekers die rechteloos in Nederland moeten zien te over-leven, definitief op de politieke en sociale agenda. Op deze ‘terugkomdag’ onderzochten we met buurtbewoners, vluchtelingen, kunstenaars en (nog steeds) betrokken vrijwilligers wat er gebeurde in die natte herfst, wat het teweeg bracht in de buurt en hoe vluchtelingen en vrijwilligers vluchtelingen en vrijwilligers samen optrokken. Wie waren die ‘wij’ van Wij Zijn Hier? Wat is het ‘normal life’, waar zo naar werd uitgekeken?

We Are Here

Met en voor wie? + social impact
Initiatiefnemers waren Jo van der Spek en Papa Sakho (ook bewoner van de Wildemanbuurt), beide nauw betrokken bij het ontstaan van We Are Here, Domenique Himmelsbach de Vries, sociaal kunstenaar van o.a. het Papieren Monument, Manette Ingenegeren, documentair fotograaf van We Are Here en The Beach als betrokken buur bij het tentenkamp. Het plan een bijeenkomst te organiseren ter gelegenheid van het ‘verdwijnen’ van de geboorteplek van We Are Here, veranderde toen een groot deel van de toenmalige bewoners van het tentenkamp er niet voor warm liep. Hun aandacht ging nu naar andere dingen uit, ze waren vertrokken of werden uitgezet.  

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
Met artistieke en filosofische inzet keken we terug en vooruit. Met foto-film- en geluidsportretten, portretten (maken) van het Papieren Monument als eerste stap van toenadering, een monumentale wandeling langs plekken in de buurt die een rol speelden tijdens het tentenkamp en een socratisch gesprek. Het kleinschalige en bijzonder warme evenement, liet zien dat betrokkenheid in de wijk en bij vele vrijwilligers nog steeds groot is, maar ook dat de problematiek vaak te groot is om betrokken te blijven.

Wat betekent het? + cultural impact
Met de terugkomdag wilden we aandacht vestigen op We Are Here als belangrijke historische gebeurtenis en een begin maken met het in kaart brengen van cultureel erfgoed. Geschiedschrijving aangrijpen om de complexiteit van het verbinden van verschillende culturen en sociaal-maatschappelijke groepen, te ontrafelen. Weerzien wordt dan ‘weer /zien’. Sommige kunstenaars zijn op zoek naar hoe zij kunnen bijdragen aan een meer verbonden samenleving. Het Papieren Monument van Dominique, met portretten van mensen uit de We Are Here groep door zestien verschillende kunstenaars, maakt dat duidelijk. Na deze eerste stap, hebben we een artistieke verkenning voor ogen naar de dynamiek en betekenissen van relaties, die tot stand komen door migratiestromen. Om zo bij te dragen aan een samenleving die meer sociaal verbonden is en waar mensen gelijkwaardig zijn.

Alle rechten voorbehouden

Media