Projecten

Onderdeel van: Wijkecologie Wildeman

De afgelopen jaren werkte The Beach aan co-design projecten in de Wildemanbuurt waarin bewoners worden meegenomen in het denken en doen rond vraagstukken, opdat ze echt kunnen meeontwerpen. We ontwikkelde projecten en dachten mee over initiatieven. Hier zijn de volgende resultaten uit voort gekomen: