Artikel

Aanleiding

Met het perspectief van een ‘wijkecologie’ en de aanname dat ontwerpen op wijkniveau zou bijdragen aan een circulair en samenhangend systeem, namen we eind 2014 het initiatief om, met een groeiende groep bewoners en organisaties, van de Wildemanbuurt een plek te maken waar meer gedeeld wordt en de wijk zo kan bijdragen aan een circulaire stad. Onze specifieke insteek daarbij is een sociaal-duurzame ontwerpbenadering.

SD Introductieworkshop 2

We hadden met ontwerpend onderzoek Wijkecologie Wildeman voor ogen dat:

  1. de wijk zelf stappen zou zetten naar circulariteit
  2. lessen uit Wijkecologie Wildeman gedeeld kunnen worden met de stad
  3. ontwikkelde tools & methodieken beschikbaar komen

Het onderzoeksproject maakte mogelijk dat we konden verkennen –samen met bewoners en betrokkenen– wat nodig is voor het ‘ontwerpen’ aan een sociale en duurzame leefomgeving. We voerden het project uit in en met de Wildemanbuurt in Osdorp, Amsterdam Nieuw-West, de wijk waar we al sinds 2011 samenwerken met bewoners, lokale organisaties en andere experts.

Vragen die we stelden waren: Kunnen we een patroon herkennen in de wijze waarop delen en sociaal-duurzaam ontwerpen vorm krijgen op de schaal van de wijk? Welke ruimtelijke elementen zijn essentieel voor een sociaal-duurzame wijkecologie? En bovenal: wat betekent dat voor de sociale ontwerptools en methodieken die we nodig hebben? En hoe verhouden deze zich tot de conventionele ontwerpprocessen voor fysieke infrastructuur en ruimtelijke omgeving.

Het diepgaande ontwerpend onderzoek werd breed gedragen en maakte het zo mogelijk om waardevolle voetafdrukken achter te laten in de wijk, in (wetenschappelijk) onderzoek en als vernieuwende ontwerpmethodiek. Het project ronden we met dit verslag af, maar het ontwikkelen van de wijkecologie van de Wildemanbuurt gaat door. Zo ook de verspreiding van onze methodiek als Sustainist Design Practice en de ‘know-how’ die we opdeden in de Wildemanbuurt. Begin 2018 verschijnt over dit laatste onze publicatie Wijkecologie Wildeman: reis naar een circulaire wijk.

Alle rechten voorbehouden