Artikel

Er is geen toen zonder nu

Resultaat onderzoek Making Heritage Count

'Er is geen toen zonder' is de eindpublicatie met resultaten van een jaar onderzoek door studenten, docenten, onderzoekers van de Reinwardt Academie en professionals uit het werkveld. The Beach droeg als partner bij aan het onderzoeksproject Making Heritage Count, waarvan de Wildemanbuurt een van de werkgebieden was.

Cover publicatie Er is geen toen zonder nu

"Alles wat gisteren gedacht en gedaan is, stolt langzaam tot contemporaine geschiedenis", dichtte Gerrit Kouwenaar in 'Er is geen elders waar het anders is' (1962). De vraag is hoe wij vandaag naar de dag van gister kijken, hoe wij deze waarderen en wat wij verder dragen. Er is geen toen zonder nu.

De publicatie is een eerste verkenning door de ogen van de studenten op het terrein van erfgoed en ruimte. Studenten van de Reinwardt Academie trokken twee Amsterdamse wijken (Wildemanbuurt en Houthavens) in om vanuit verschillende perspectieven antwoord te zoeken op een aantal vragen: Welke stedenbouwkundige en architectonische waardering geven historici en monumentenzorgers aan gebouwen en stedenbouwkundige structuren? Wat is de economische waarde van een plek met een rijke geschiedenis? En hoe waarderen bewoners en gebruikers hun wijk, hoe hebben zij van een huis een thuis gemaakt, van een wijk hun buurt?

Alle rechten voorbehouden