Artikel

Nieuw-West Expeditie @ Wildeman

Gesprek over kunst en cultuur in de wijk

Op het Buurtmakers Festival in de Wildemanbuurt draait het om zelf en samen maken, met koffie als hoofdingrediënt. Mooie context voor een gesprek over wat culturele initiatieven teweegbrengen in de Wildemanbuurt. Wat betekent het en hoe kan de buurt ermee verder? We gaan hierover in gesprek onder leiding van Bart Cosijn, professioneel gespreksleider en betrokken bewoner in Nieuw-West.

Nieuw-West Expeditie - Wildeman

The Beach organiseert in het kader van de Broedplaatstendagen 2015 Nieuw-West Expeditie @ Wildeman, een gesprek tussen mensen die uit ervaring spreken over culturele initiatieven in de wijk. Als cultuurmakers voeren we met The Beach sinds 2011, samen met de buurt, kunstenaars en betrokken organisaties, een grote diversiteit aan projecten uit. Enkele voorbeelden zijn Speellandschap (ontwerp Speeltuin Veldzicht), Waar is de keuken? (mobiele keuken van en met de buurt), Positieve energie (energie besparen en leren over duurzame energie), Metamorfose ouderlokaal Kraemerschool.

Wij vertellen graag onze ervaringen in de Wildemanbuurt en nodigen ook andere initiatiefnemers van culturele projecten (in en buiten de Wildemanbuurt) uit hun ervaringen te delen. We hopen op een stevig gesprek waarin kritische noten worden gekraakt en nieuwe ideeën de ruimte krijgen.

Vragen

Om het gesprek op gang te brengen, willen de volgende vragen voorleggen:
- Dragen culturele initiatieven bij aan een gezonder leefklimaat in de buurt? 
- Wat voor culturele activiteiten zijn nodig? 
- Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes?

Alle rechten voorbehouden