Artikel

Hartenlust - Atelier Kempe Thill

woongebouwen

Atelier Kempe Thill, 2007-2008

Hartenlust

Een rijtje nieuwbouwwoningen in Amsterdam Osdorp door Atelier Kempe Thill daagt de huidige dominante retroarchitectuur uit. Met een nieuwe woning-typologie, inventief materiaalgebruik en minimalistische detaillering weet zij standaard-oplossingen te vermijden of naar een hoger plan te tillen. Ook de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden ontkomt niet aan de retroarchitectuur die de huidige woningbouwproductie domineert en wordt gekenmerkt door baksteen.

Licht glas versus donker baksteen
In het kader van de herstructureringsopgave van de naoorlogse wijk Amsterdam Osdorp maken portiek etageflats hier en daar plaats voor eengezinswoningen. In de Domela Nieuwenhuisstraat, aan de zuidelijke rand van het Zuidwest Kwadrant, is onlangs een rijtje van 23 eengezinswoningen opgeleverd. Het lichte ontwerp van Atelier Kempe Thill valt op temidden van de zware, donkere baksteenvolumes die het karakter van de vernieuwing in de wijk bepalen. Kempe Thill kiest voor het modernisme als inspiratiebron, niet vanwege de uiterlijke vormentaal, maar vanwege de inhoud. In hun visie kunnen nieuwe, eigentijdse woonconcepten ontstaan door oude waarden van het modernisme opnieuw te interpreteren. Met deze ontwerpopvatting neemt Kempe Thill stelling tegen de trend van het historiserend bouwen die steeds meer terrein lijkt te winnen.

Bron: dearchitect.nl. Het volledige artikel verscheen eerder in de Architect, nummer 5, 2008, p84-87.

Zie een filmpje van AT5 i.h.k.v. de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009.

Alle rechten voorbehouden

Media