Artikel

De Verfdoos

Gebouwen

De Verfdoos Bron: Van Schagen architecten

Bron: Van Schagen architecten 

Renovatie
Het complex is ingrijpend gerenoveerd. Het ontwerp gaat uit van de transformatie van portiekwoningen tot galerijflats en samenvoeging tot grote woningen. Na oplevering biedt de Grote Verfdoos ruimte aan grote gezinnen, starters en een klein aantal rolstoelwoningen. De Kleine Verfdoos richt zich op ouderen (WIBO). De bedrijfsruimten in de plint zijn opengehouden tijdens de uitvoering en de huren blijven laag omdat ze in een belangrijk aanbod voorzien voor de prijsbewuste bewoners van de buurt. Omdat de kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouw wordt de exploitatieperiode met vijftig jaar verlengd. De woningen blijven in de categorie sociale huur. De transformatie wordt gecombineerd met het herstel van de cultuurhistorische waarde en het toepassen van milieubesparende maatregelen zoals de aanleg van stadsverwarming.

Architectonische topwaarde
De redenen voor behoud zijn vooral de architectuur en woningkwaliteit. Opvallend aan het complex zijn de overstekende betonjukken waarop het complex rust en de vrije gevelcomposities met gekleurd glas. Verder valt ook de toepassing van de doorzonwoning op, iets wat tamelijk uitzonderlijk is bij portiekflats. In de architectonische waarderingskaart van de Welstandsnota wordt het complex gewaardeerd als van architectonisch topwaarde en van stedenbouwkundig hoge waarde. De architect van de Verfdoos, Allert Warners, had in zijn eerste ontwerp bedacht het overstek aan alle kanten toe te passen maar om economische redenen zijn de portiekzijdes vlak uitgevoerd met losstaande bergingen voor de gevels waardoor deze een 'achterkantsfeer' uitademen. In het ontwerp van de transformatie wordt gekozen voor een restauratieve aanpak van de balkonzijde en kopgevels terwijl de portiekzijde wordt benut voor de programmatische ingrepen. De volledig vernieuwde woningen behouden het oorspronkelijke doorzon karakter. Doel is om de portiekzijdes tot tweede voorkant te maken, de oorspronkelijke kwaliteiten overeind te houden en de transformatie op een heldere manier te verbeelden.
(www.vanschagenarchitecten.com)

Alle rechten voorbehouden