Artikel

Remrandtpark

Groen en recreatie

Het Rembrandtpark in Amsterdam Nieuw-West is een stadspark gelegen ten westen van de grens van de stadsbebouwing van voor 1940 (thans stadsdeel West). Het park is ontworpen als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) .

Rembrandtpark - dgneree.blogspot.com

Foto: dgneree

Tot in de jaren vijftig lag hier het tuinbouwgebied van de Sloterpolder. Na verplaatsing van de groentetuinders naar de Louwesweg en omgeving werd het terrein tot park ingericht. Het toekomstige park werd in 1958 vernoemd naar de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. Pas in het begin van de jaren zeventig werd het park daadwerkelijk aangelegd. In het park ligt de kinderboerderij 'de Uylenburg', de oudste van Amsterdam. Elke dag geopend van negen tot vijf uur. Het gehele jaar.

Het park vormt een groene bufferzone tussen de gesloten bebouwing van de vooroorlogse stad en de open bebouwingsstructuur van de Westelijke Tuinsteden. Aan de westkant wordt het park begrensd door de Ringweg A10. Het park wordt doorsneden door de Postjesweg en aan de noordzijde begrensd door de Jan Evertsenstraat en aan de zuidzijde door de Cornelis Lelylaan. Van 1990 tot en met 2009 was het park ingedeeld bij stadsdeel Slotervaart. Sinds 2010 valt het onder stadsdeel Nieuw-West.

Alle rechten voorbehouden