Artikel

Het Andreas Ensemble

woonwijk op het terrein van het voormalige Andreas Ziekenhuis

Geurst & Schulze Archietcten en Tony Fretton Architects, 2009 -2011

Het Andreas Ensemblie op een luchtfoto, gezien vanuit het zuidoosten. Op de achtergrond de Ringweg en de wijk Overtoomse Veld; zomer 2011.

Het Andreas Ensemblie op een luchtfoto, gezien vanuit het zuidoosten. Op de achtergrond de Ringweg en de wijk Overtoomse Veld; zomer 2011.

De nieuwe woonwijk het Andreas Ensemble naar een masterplan van Geurst & Schulze, is gelegen op het terrein van het voormalige Andreas Ziekenhuis. Het ligt ten zuiden van de Cornelis Lelylaan en ten oosten van de ring A10. De opzet was om een stedelijk leefmilieu te creëren, waar ook rust heerst door het groene binnengebied. Het programma bestaat uit 518 koop- en huurwoningen, een hotel, commerciële ruimten, een kinderopvang, een zorgsteunpunt en een parkeergarage. De woningen in de verschillende appartementengebouwen, ontworpen door Geurst & Schulze en door Tony Fretton Architects worden ontsloten door middel van portieken, die zowel vanaf de straat als vanuit het binnenterrein bereikbaar zijn. De onderste twee lagen bestaan voornamelijk uit grondgebonden gezinswoningen; de bovenste verdiepingen uit penthouses met grote terrassen.

Het Andreas Ensemble vormt de schakel tussen de vooroorlogse uitbreidingswijken naar stedenbouwkundig ontwerp van Berlage met gesloten bouwblokken en de naoorlogse Westelijke Tuinsteden met open verkavelingen uit het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren. In het project is gepoogd om deze kwaliteiten te verenigen in een samenhangend ensemble van gebouwen, die in volume, kleur en materiaal aan elkaar verwant zijn. Om de eenheid en rust van het ensemble te versterken is gewerkt met een beperkt kleur- en materiaalpalet dat overwegend licht van toon is en uitgaat van minimale contrasten.
(bron: Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf)

Alle rechten voorbehouden