Artikel

Natuurgebied Lutkemeer

Groen en recreatie

Lutkemeerpolder, foto Groene As provincie Noord Holland

De Lutkemeer was een klein meertje (lutke=klein) aan de noordoostelijke oever van de vroegere Haarlemmermeer. Na de droogmaking van de Haarlemmermeerpolder in 1852 bleef het Lutkemeer nog enige tijd bestaan, maar uiteindelijk werd dit in 1865 ook drooggemaakt. De Lutkemeerpolder werd net als de nabijgelegen Haarlemmermeer bemalen met een stoomgemaal dat in 1925 elektrische aandrijving kreeg. De Lutkemeerpolder is een polder in het westen van Amsterdam en voor 1921 in de gemeente Sloten.

De polder telt een weg, de Lutkemeerweg, waaraan oorspronkelijk vijf boerderijen stonden, waarvan er nu nog drie over zijn. In de polder is in de jaren zestig van de 20e eeuw de begraafplaats Westgaarde aangelegd. De rest van de polder bleef tot in de 21e eeuw grotendeels in gebruik als akkerland, maar werd inmiddels gedeeltelijk ingericht als bedrijventerrein.

De Lutkemeerpolder combineert recreatie, natuur en stadslandbouw. In 2006 is de Lutkemeerpolder feestelijk geopend voor recreanten. De polder, gelegen langs de Ringvaart, heeft een nat karakter. Door en langs rietvlakten, hoog gras en waterpartijen lopen fiets-, struin- en wandelpaden. Aan de zuidkant is het gebied ontsloten met wandelpaden. Meer naar het noorden domineert een meer moerasbosachtige sfeer en is het gebied verbonden met de slibvelden.

Langs de Ringvaart ligt een fiets- en wandelpad dat begint bij de Raasdorperweg en dat doorgaat tot de Oeverlanden. In de Lutkemeerpolder komen rietvogels, padden en vleermuizen voor. Voor de beschermde rugstreeppad zijn bijvoorbeeld speciale paddenpoelen aangelegd om zich voort te planten.

Lees verder op noord-holland.nl

Alle rechten voorbehouden