Publication

In het nieuwe landschap van creatieve innovatie

Over ‘creatieve processen’ en ‘innovatie’

Deze publicatie over sporen, ontmoetingen & uitzichten in het nieuwe landschap van creatieve innovatie gaat over hoe creatieve processen een rol kunnen spelen bij innovatie. Met een onderzoeksproject in het kader van de Creative Challenge Call verkende The Beach ism. Premsela en ACX een nieuw 'domein-in-ontwikkeling'. Het fundament werd gelegd voor het effectiever inzetten van creatieve processen bij innovatie in economie en samenleving. In de publicatie 'Welkom in het landschap van creatieve innovatie' (2008) wordt voortgebouwd op het gedachtengoed van creatieve innovatie pioniers als Charles Leadbeater, John Thackara, Geoff Mulgan en anderen. Lees meer over hoe een dergelijke praktijk vorm kan krijgen in de hoofdstukken over 'uitzichten' en 'agenda' in de publicatie.

Publicatie

Drukvellen In het landschap van Creatieve Innovatie

Delen

In het huidige tijdgewricht is er behoefte aan nieuwe perspectieven op 'grote vragen' in de samenleving. De samenleving verandert en complexe vraagstukken vragen om oplossingen. Het zijn bedrijven, overheidsinstanties en/of publieke organisaties die hiermee worden geconfronteerd en zoeken naar nieuwe benaderingen om hier op in te kunnen spelen.
Wij zijn er van overtuigd dat creatieve processen deel uitmaken van het verkennen en vormgeven van nieuwe perspectieven. Over welke vormen deze processen kunnen aannemen en hoe de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden te organiseren willen we graag het debat breed voeren. Ter aanmoediging delen we graag de bevindingen van onze verkenningen in het 'landschap van creatieve innovatie'.

Drie hoofdlijnen

In ons onderzoek naar hoe creatieve processen bijdragen aan innovatie, zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden:

  1. WAT? De kern:  Wat is ‘Creatieve Innovatie’?
  2. WIE, WAAR, WANNEER?  De voorwaarden, waarden en de omgeving: Wat zijn de condities voor succesvolle creatieve innovatie? Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed en wat zijn drijfveren voor vernieuwing? Welke creatieve bronnen zijn er en wat maakt ze relevant?
  3. HOE? De vormen: Hoe processen van creatieve innovatie te organiseren?

Aan de hand van in een publicatie gepresenteerde best practices, routes en uitzichten, willen we hierover de discussie in bredere kring aanwakkeren. De publicatie is ontworpen door Robin Uleman ism Sandra Rabenou.