Artikel

Creatieve Innovatie

Verkenning

Core of creatieve innovation

Creatieve Innovatie: Wat is het en hoe herken je het?
The Beach zocht samen met Premsela en ACX (Amsterdam Creativity Exchange) en vele anderen naar het antwoord op deze vraag in het kader van de Creative Challenge Call (2007/2008).

‘Creatieve innovatie’ als werkconcept

Het project begon als onderzoek naar wat bronnen van creatieve processen zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan innovatie. Nu blijkt het niet alleen een verkenning te zijn van en nieuw domein, maar ook van de nieuwe wereld. Omdat we onze ervaringen in het ‘nieuwe landschap’ willen delen, moeten delen vinden we zelf, brengen we onze bevindingen –de beelden van de vergezichten, de waardevolle inzichten- en inspiratie voor de toekomst als een manifest. Een manifest als een agenda voor de toekomstige inrichting van een landschap waar nieuwe sociale innovatie-strategieën nodig zijn. Er is grote behoefte aan de nieuwe denkkaders en werkwijzen die ontstaan door nieuwe en onverwachte verbindingen tussen mensen en organisaties. Echte vernieuwingen en verbeteringen komen pas tot stand als deze meer open worden benaderd. Met het Manifest geven we invulling aan het idee van ‘creatieve innovatie’ als werkconcept om de contouren en wegen van het ‘nieuwe landschap’ zichtbaar te maken. Het proces waarbij creatief vermogen vanuit een cultureel perspectief wordt ingezet bij innovatie — in de economie en de samenleving — is wat wij bedoelen met de term ‘creatieve innovatie’.