Luca van Slagmaat

Programmamaker Gangmakers

Luca van Slagmaat is sinds oktober 2018 werkzaam bij The Beach als programma maker van Gangmakers.  Als social designer, kunstdocent en cultuurondernemer gaat ze met veel passie aan de slag met ontwerpvraagstukken om met elkaar duurzame oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen in de steden. Dit doet ze vanuit het maakonderwijs waar ze met kinderen, jongeren en jongvolwasssen aan de slag gaat met sociale vraagstukken uit stad en wijk maar ook vanuit haar eigen ontwerppraktijk. Vanuit haar beeldende achtergrond maakt ze ontwerpen voor diverse projecten van interactieve licht installaties tot de vormgeving van sociaalartistieke theatervoorstellingen.