Jaarverslagen & Statuten

Onderdeel van: Nieuws

Veel kan anders en moet beter. Maar hoe?
Veel mensen willen anders leven, en hiertoe zelf initiatief nemen. Ook blijken hardnekkige maatschappelijke vraagstukken vaak niet op te lossen binnen bestaande systemen. Maar er zijn nieuwe 'sporen' in het maatschappelijk landschap. Deze laten zien dat er door creatieve denkers en makers hard wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen. Lees in onze jaarverslagen hoe wij het hebben aangepakt.