Artikel

In memoriam Bert Mulder

Met zijn kijk op hoe maatschappelijke verandering, technologie en kunst & cultuur onlosmakelijk verbonden zijn en met zijn persoonlijke betrokkenheid was Bert van onmisbare waarde voor het mogelijk maken van The Beach. Hij stond aan de wieg van The Beach en werkte met grote passie mee aan uitgangspunten en agenda voor The Beach, zoals vastgelegd in de eerste The Beach-publicatie In het landschap voor creatieve innovatie (2007). Hij dacht daarna nog vele jaren mee over ontwikkeling van The Beach.

_Makers-Festival_dag1_Tomek-Whitfield_120

Bert Mulder tijdens het Makers Festival 2011 bij The Beach, waar hij het gesprek leidde met het publiek over de betekenis en potentie van het ‘nieuwe maken’. Mede ingegeven door Michiel Schwarz’ visie op het nieuwe tijdperk van het sustainisme markeerde deze bijeenkomst een belangrijke stap in de ontwikkeling van The Beach. Foto: Tomek Whitfield

Alle rechten voorbehouden

Bert Mulder tijdens het Makers Festival 2011 bij The Beach, waar hij het gesprek leidde met het publiek over de betekenis en potentie van het ‘nieuwe maken’. Mede ingegeven door Michiel Schwarz’ visie op het nieuwe tijdperk van het sustainisme markeerde deze bijeenkomst een belangrijke stap in de ontwikkeling van The Beach.

Met zijn visionaire inzichten over de veranderende cultuur — altijd op bescheiden toon, kundig en enthousiasmerend — was Bert een pionier in het duiden van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, vooral in relatie tot informatietechnologie en digitale media. Hij was uitzonderlijk. Als geen ander kon hij de nieuwe verbindingen tussen schijnbaar uiteenlopende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen blootleggen— of het nu ging om artistieke expressies van digitale media, het nieuwe leren, de zorg, kennis, bibliotheken of de toekomst van de stad in de informatiesamenleving. In de kern ging het hem om mensen, hun waarden en hoe ze betekenisvol hun leefwereld kunnen vormgeven (hij sprak meer dan tien jaar geleden al over de opkomst van een ‘betekenissamenleving’) — daar ligt ook de diepe verwantschap met de ideeën en activiteiten The Beach.

Met hem in ons hart gesloten en verankerd in het DNA van The Beach, blijven we ons Bert Mulder dankbaar herinneren als markant, nieuwsgierig, inspirerend en warm mens. 

Michiel Schwarz & Diana Krabbendam

Alle rechten voorbehouden