Artikel

Startbijeenkomst DESIRE @ WESHARE

flyer desire met schaduw

De Wildemanbuurt is tot medio 2024 onderdeel van een belangrijk Europees project: New European Bauhaus. In het project DESIRE (Designing an Irresistable Circulair Society) werken Kopenhagen, Riga, Ljubljana, Milaan, Turijn en Amsterdam (de Wildemanbuurt) samen aan het vormgeven aan nieuwe werkwijzen voor het maken van duurzame steden. Het gaat daarbij om sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Het Amsterdamse co-designproces, dat we uitvoeren met mensen in de Wildemanbuurt, is in handen van de WESHARE coalitie.

Op 24 november vanaf 16:00  gaat het co-designproces in de Wildeman in Amsterdam-Osdorp van start met het in kaart brengen van met welke thema’s we aan de slag willen. We maken een begin met betrokkenen bij de WESHARE coalitie. Op 14 januari scherpen we de eerste selectie van thema’s aan met meer mensen uit de buurt. Daarna zullen groepen rond zo’n vijf gekozen thema’s uitwerken naar concreet uit te voeren ontwerpen.

Alle rechten voorbehouden