Artikel

Building conversation bij The Beach

Ontwerp zonder titel (2)

Van 20 tot 23 oktober was Building Conversation op bezoek bij The Beach. Building
Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de
ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving. Dit keer organiseerde zij ‘The
Gathering’. Tijdens The Gathering gingen zij met andere makers in gesprek om
hun eigen artistieke praktijk te bevragen. The Beach deed mee aan dit gesprek.
Vragen die gesteld werden waren onder andere: Wiens verhalen vertellen we en
hoe doen we dit?, Hoe gaan we om met kennis en inspiratiebronnen? en Hoe kunnen
we als makers een meer wederkerige dialoog aangaan met communities, praktijken
en kenniscentra waar we ons door hebben laten inspireren? The Gathering sloot af met een publiek programma met performatieve gesprekken ‘Time Loop Revisited’ en ‘Samen Denken Revisited’. Veel mensen hebben zich deze dagen bij The Beach laten inspireren. We kijken uit naar overige toekomstige samenwerkingen.

Alle rechten voorbehouden