Publication

Magazine O

Cultureel magazine voor Olympisch gebied

Voor een andere, nu eens culturele kijk, op de ontwikkeling van een stedelijk gebied maakte The Beach ism ontwerpers Luna Maurer en Roel Wouters, de Vrbldng en anderen in opdracht van BPF Bouwinvest een magazine voor de toekomst van het Olympisch gebied in Amsterdam. We maakten het magazine met ontwerpers, kunstenaars, schrijvers; met (oud-)studenten van de Rietveld Academie; mensen uit de buurt en met kinderen van de British School.

O titel

Cultureel toekomstperspectief als magazine

Stedebouwkundige plannen voor het gebied zijn er en daarover wordt uitvoerig gesproken. Maar wat maakt dat de omgeving van het Stadionplein en het Olympisch Stadion straks een fijne buurt is om te leven, te ondernemen of te bezoeken?
Om hierover met buurtbewoners en organisaties die betrokken zijn bij de buurt --of dit in de toekomst willen zijn—in gesprek te raken en nieuwe initiatieven te stimuleren en alvast richting te geven, is het magazine ‘O’ gemaakt. Een publicatie als cultureel programma van eisen voor een vitale toekomst voor de buurt rond het Olympisch Stadion. Met verhalen over kwaliteiten die goed passen bij het gebied en die gaan over actuele maatschappelijke trends, zoals het ontstaan van een ‘nieuwe ecologie’, het ‘nieuwe genieten’ en het ‘nieuwe spelen’.
In het maakproces van het magazine kwamen al diverse verbindingen tot stand, zoals met oud-Rietveld studenten die bijdroegen aan het magazine. Sommigen van hen gingen weer relaties aan met buurt’bewoners’. Er werden mensen gevraagd naar verhalen (gossip) uit de buurt, met kinderen van The British School werd ondermeer een inrichtingsplan voor het Stadionplein in de vorm van een ‘cheese mountain’ gemaakt en er was een modefotoshoot met parkours en streetdance artiesten rondom het Olympisch Stadion. Ook werden diverse betrokkenen bij het gebied geinterviewd, zoals sporters, Hans Lubberding -directeur van het Olympisch Stadion- en Harry Starren als directeur van De Baak.

Feestelijke ontmoeting

Ter gelegenheid van de presentatie van het magazine en oprichting van de Stichting Promotie Olympisch Gebied organiseerde The Beach op 6 november 2008 een feestelijke ontmoeting tussen diverse betrokkenen bij de toekomst van het Olympisch gebied. Ayako Nishibori, student aan de Rietveld Academie, maakt er een videoverslag van. Kijk op Kleur de toekomst van het Olympisch Gebied.