Verbeelding in Transities (SPRONG)

Verbeelding in Transities is een onderzoeksproject waar we ontdekken hoe creatieve en of/artistieke methoden kunnen bijdragen in het oplossen van transitievraagstukken. The Beach werkt samen met Werk, Participatie en Inkomen (gemeente Amsterdam) en Hogescholen (HvA, AHK, Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland) aan het volgende vraagstuk: wat kunnen niet-digitale en niet-talige methoden betekenen in het begeleiden van werkzoekenden naar passend werk? We zoeken daarbij hoe beeldende werkmethoden werkzoekende buurtbewoners kunnen dienen. Klantbegeleiders testen deze creatieve methoden samen met studenten en onder begeleiding van lectoren van hogescholen en social designers van The Beach.

Het praktijkonderzoek Verbeelding in Transities valt onder het subsidieprogramma SPRONG. In dit onderzoekstraject worden verschillende Verbeeldingswerkplaatsen ingericht om 'verbeeldende' oplossingen te zoeken rondom transitievraagstukken. The Beach is een van die verbeeldingswerkplaatsen, maar ook de OBA Next in Amsterdam Zuidoost en de climate imaginaries met het project: Power of Water zijn verbeeldingswerkplaatsen.