Article

Stoelendans met 20 stoelen

Workshop Makersfestival

Samen met de deelnemers aan deze workshop onderzoekt Bas van Beek, ontwerper en hoofd designLAB van de Gerrit Rietveld Academie, aan de hand van 20 stoelen hoe er sinds de jaren 90 een verandering in perceptie van het ambacht is ingezet.

bas_8

Stoel uit 2005 door Bas van Beek, aangekocht door Boijmans van Beuningen. Foto: Ari Versluis

De deelnemers aan de Stoelendans gaan in twee groepen aan het werk.
Groep A
Aan de hand van teksten van o.a. Adolf Loos en H.P Berlage wordt de vertaalslag van idee naar product onder de loep genomen. Begin 20ste eeuw raakte het idee in zwang dat je als ontwerper het beste aan de wensen van de opdrachtgever kon voldoen doen door vorm te veredelen op zo'n manier dat je het werk van de ambachtsman minder eentonig maar juist uitdagend maakte. Goede vormgeving moest vooral zuiver zijn, slechte vormgeving misleidde de smaak. De definities hiervan zullen als handvat dienen om de voor deze workshop bij kringloopwinkel verzamelde stoelen te verbeteren.

Groep B
Sinds de jaren 90 is er een verandering in perceptie van het ambacht te zien in het eigenlijke product. Waar de waardevermeerdering eerder in vormveredeling en eerlijk gebruik van materiaal gevonden diende te worden, verschuift deze naar het veredelen van het beeld.
Het concept en het proces worden inzichtelijk gemaakt, het esthetische gevolg leunt op de waarde hiervan. M.a.w het product representeert het proces en concept en verwordt daarmee tot een beeld. Het product zelf kan niet meer leunen op het 'eerlijke' gebruik van materiaal en vorm. Met als resultaat dat er zeer bewerkelijke eentonige arbeid verricht moet worden door de 'nieuwe ambachtman' om waardevermeerdering te realiseren en dát is precies wat deze groep met de andere helft van de kringloop stoelen gaat doen