Wieland

Boeren, buren en kunstenaars verbinden stad en land

Part of: Tuinstadslab, Rural labs, Living Labs

Onder de naam Wieland maken we een herkenbare plek waar onze artistieke sociaal duurzame projecten worden ontwikkeld, uitgevoerd en gedeeld met publiek. Deze duurzame en circulaire plek maken we samen met MijnStadstuin en in nauwe samenwerking met de andere ondernemers in het gebied.

The Beach maakt sinds een 2015 een cultureel programma in de Tuinen van West (o.a. Tuinen van West Fest en Tour de Boer) en wil hiermee natuur en cultuur, stad en land en mensen uit de omliggende wijken en het gebied verbinden. Hiermee willen we bijdragen aan een sociale en duurzame stad.

Op een plek waar stad en land elkaar ontmoeten, krijgen duurzame artistieke en ambachtelijke experimenten kansen en ontstaan nieuwe vormen. Wieland laat zien dat waar natuur en cultuur samenspelen, zich nieuwe perspectieven openen op voedsel- en afvalstromen, op (groene) ruimte en op duurzaamheid. 

Wieland is een ‘hub’ voor kunstenaars, ontwerpers, boeren en andere buitenlui, die een nieuwe kijk bieden op sociale en culturele aspecten van een hedendaagse ‘boerenmentaliteit’ in een verstedelijkte leefomgeving. De groene scheggen –‘boerenscheggen’–, die tot diep in de stad doorlopen, helpen ons daarbij door de stad te verbinden met omliggende polders. 

Wieland verbindt duurzaamheidsambities van de Tuinen van West met stad en regio. Plek & programma krijgen vorm vanuit lokale kwaliteiten als groene ruimte, innovatieve stadslandbouw & duurzaam ondernemen, bijzonder erfgoed, initiatieven van bewoners uit omliggende wijken, etc. 

Wieland nodigt publiek uit om mee te doen en te leren over lokale en circulaire processen. Zij kunnen zo zelf mee vorm kunnen geven aan een duurzame en sociale leefomgeving. Het maken van Wieland als plek is een doorlopend, interactief en open groeiproces. 

Initiatief en partners

The Beach en urban curator Iris Dik werken op het snijvlak van het culturele en sociale domein. Wat zij gemeen hebben is het ‘plek maken’ als werkwijze. Plekken voor kunst, ontwerp en ontmoeting. Maar ook, in overdrachtelijke zin, ruimte maken voor verbeelding en ontwikkeling naar nieuwe vormen van ecologie in de stad.

Wieland wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de  Ondernemersvereniging Tuinen van West