Lokaal co-design

The Beach geeft vorm aan plekken, situaties en processen die bijdragen aan een sociaal duurzame leefomgeving. Processen vinden plaats in co-design & maakateliers, lokaal ingebedde artistieke verkenningen en publieksevents. Met deelnemers vertalen we nieuwe inzichten naar buurtprojecten of organisatieconcepten en naar nieuwe manieren van samenwerken. Samenwerking met de beste creatieve talenten op het gebied van design, kunst, wetenschap en ondernemerschap levert vaak onverwachte, maar waardevolle perspectieven en nieuwe werkende platformen op.

Onze programma's zijn gericht op:

  • Met artistieke benaderingen nieuwe perspectieven op complexe maatschappelijke situaties verkennen en verbeelden.
  • Ontwerpen van plekken, omgevingen, producten en platformen ten behoeve van een sociaal duurzame leefomgeving.
  • Lokaal ingebed en laagdrempelig co-design - ontwerpen met mensen en in gemeenschappen.
  • Vormgeven aan inclusieve cultuur en de betekenissen ervan verkennen..
  • Maken van crossovers en nieuwe verbindingen tussen organisaties, sectoren, disciplines.
  • Condities creëren op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap ten behoeve van transformatieprocessen.