Wat is sustainist design?

Sustainist design verbindt sociale duurzaamheid met ecologische duurzaamheid. Het gaat dus verder dan alleen 'groen': eco-design is er wel deel van, maar sustainist design gebruikt ook verbondenheid, de waarde van het lokale, en community om sociale innovatie te creeren. Kerndoel van The Beach is om sustainist design te promoten - we hopen dat in de toekomst de waarden en kwaliteiten van sustainist design in elk (ontwerp)project naar voren komen.

We zien een verandering van cultuur naar het sustainistische tijdperk, en sustainist design past daar in. We richten ons op nieuwe waarden en kwaliteiten: inclusiviteit, gemeenschap, openheid, en ecologische duurzaamheid. Sustainist design draait ook vaak om co-design: ontwerp samen met mensen en de natuur, in hun leefomgeving.

In het tijdperk van het sustainisme veranderen mensen hoe ze leven - we consumeren en produceren niet zoals daarvoor. Sustainisme kan gebruikt worden als lens om mee naar social design te kijken; het laat zien wat er echt belangrijk is. Wij focusen ons op vier ontwerpkwaliteiten: verbondenheid, delen, lokaliteit en proportionaliteit. Dat gezegd hebbende, het is aan ons allemaal om ontwerpkwaliteiten te vinden en toe te passen. Om uit deze verschillende perspectieven producten, diensten, ervaringen en sociale situaties te ontwerpen. In het tijdperk van het sustainisme is het hoe en wat van sociale innovatie en van duurzaamheid een open vraag die we samen beantwoorden.

Sustainism implies new criteria for design, involving locality, connectedness, time, proportionality and sharing, as well environmental sustainability.

— Michiel Schwarz & Joost Elffers, authors of "Sustainism Is the New Modernism."

Passend bij de waarden van sustainisme, delen en lenen we ideeen over ontwerpen: er wordt al decennia onderzocht en ontwikkeld op het gebied van sociaal en ecologisch duurzaam ontwerp. Daarom limiteren we onszelf niet tot alleen mensen die zichzelf sustainist designers noemen: we kijken ook naar pioniers die zich richtten op design voor sociale innovatie of duurzaam ontwerp. We bouwen voort op de ideeen van Ezio Manzini (Design for Social Innovation and Sustainability, Sustainable Everyday Project), John Thackara (Dott’07, In The Bubble: Designing In a Complex World, Doors of Perception), Charles Leadbeater (We-Think, Mass Collaboration), en anderen.

Met sustainist design ontwikkelen we de ideeen in het Sustainist Manifesto van Michiel Schwarz en Joost Elffers. Het is ons startpunt voor het formuleren en vormgeven aan de waarden die social design veranderen in sustainist design, beginnende met verbondenheid, delen, lokaliteit en proportionaliteit. Hopelijk volgen er nog meer waarden.

Door Michiel Schwarz