You are what you share

Ontwerpen in een nieuwe tijd

Onderdeel van: Over ons

Veel kan anders en moet beter. Maar hoe?
Veel mensen willen anders leven en organisaties zoeken naar hoe ze beleid meer bottom up kunnen vormgeven. En hardnekkige maatschappelijke vraagstukken zijn vaak te complex om op te lossen binnen bestaande systemen. Maar er zijn nieuwe 'sporen' in het maatschappelijk landschap. Creatieve denkers en makers werken hard aan nieuwe manieren om vorm te geven aan onze leefomgeving. The Beach doet dit door lokaal ingebed co-design vanuit onze hub in Amsterdam Nieuw-West en door knowhow te delen met partners en opdrachtgevers.

Nieuw cultuurtijdperk
Dat de tijd rijp is voor nieuwe vormen van werken, leren en samenleven blijkt wel uit de opkomst van vele vormen van nieuwe bedrijvigheid. We bevinden ons in een culturele transformatie die voortkomt uit dat we duurzamer, socialer en ‘eerlijker’ willen leven. Relaties staan op zijn kop. Tussen bewoners en instituties, tussen makers en –gebruikers, tussen buurten en de stad (het land en de wereld).

Ontwerpbenadering
Wij zijn ervan overtuigd dat vormgeven aan de toekomst vraagt om andere manier van denken, kijken en met elkaar omgaan. Het zoeken en vinden van nieuwe gedeelde betekenissen staan centraal in onze sociaal duurzame ontwerpbenadering. De nieuwe 'lens' die de nieuwe cultuur biedt, maakt innovatie mogelijk. Maar vaak staat top-down denken ‘creatieve innovatie’ in de weg. Daarom werkt The Beach als netwerkorganisatie met mensen en organisaties, die openheid, actieve betrokkenheid en interactie hoog in het vaandel voeren, onder het motto: You Are What You Share.

We-Think en The Beach ethic
Onze visie blijkt goed aan te sluiten bij het gedachtegoed van Charles Leadbeater, die in zijn boek We-think: the power off mass creativity (2008) de metafoor van ‘the beach’ gebruikt. "Beaches are ordered without being controlled. No one is in charge. Beaches are model civic spaces: tolerant, playful, self-regulating, democratic in spirit, mildly carnivalesque. Underlying the beach’s appeal is a simple idea: the beach is a commons where people can self-organise in play (...) There are no zoning regulations, fences nor white lines to tell you where to go". Het strand weerspiegelt die manier denken en doen, die tekenend is voor ons perspectief op het organiseren van creatieve processen van innovatie.