DESIRE

Onderdeel van: Co-design in…, Tijd voor Wildeman

The Beach en Samen Wonen – Samen Leven zijn als partnerorganisaties betrokken bij DESIRE en werken samen met de bewoners in de Wildemanbuurt.

Desire is een Europees project waarin gepoogd wordt een beweging op gang te brengen die nieuwe normen stelt aan het maken van duurzamere, inclusievere en mooiere ruimtes. Naast Amsterdam, Nederland werken ook organisaties in andere landen zoals Denemarken, Italië, Slovenië en Letland aan dit project.

Desire maakt deel uit van het New European Bauhaus-initiatief van de Europese Commissie om een brug te slaan tussen kunst, cultuur en onderwijs enerzijds en wetenschap en technologie anderzijds in de groene transitie.

Voor DESIRE werken The Beach en Samen Wonen Samen Leven bottom-up MET bewoners en niet voor bewoners. Er zijn ODG’s, (Ontwerp en Doe Groepen) om een meer sociale en duurzame buurt te creëren. De ODG’s Groen & Vrolijk, Buurteconomie, Gezonde Verbindingen en Vreedzame wijk verwezenlijken allerlei projecten. De bewoners bedenken en ontwikkelen deze projecten in cocreatie zonder vooraf gestelde doelen. Gaandeweg worden steeds meer bewoners betrokken; ze maken plannen en delen resultaten. De ODG Groen & Vrolijk werkt bijvoorbeeld aan een Groencoöperatie van en met de buurt. Er wordt een tuin gemaakt, geleerd over vergroening van de buurt en er worden letterlijk en figuurlijk zaadjes geplant voor vergroening van de wijk als onderdeel van de stedelijke transitie.

Desire loopt door tot het najaar 2024.

IMG-20210411-WA0001

EN-Funded by the EU-PANTONE