Cultuurcoaches

Onderdeel van: Ateliers jong

The Beach is vanaf augustus 2020 onderdeel van de pilot Cultuurcoach, een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, het AFK en Mocca. 
Aan de pilot die vanaf augustus van start ging, doen nog 18 andere kunstinstellingen mee. Binnen deze pilot wordt ervaring opgedaan met de inzet en werkwijze van cultuurcoaches en wordt gekeken aan welke voorwaarden scholen en culturele instellingen moeten voldoen om de cultuurcoach zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Hiermee diende de pilot ter voorbereiding op de breder toegankelijke Regeling Cultuurcoach 2021-2024. Voor The Beach betekent dit dat onder andere de programma's van Gangmakers uitgebreid worden waardoor meer kinderen in contact komen met kunst en cultuur en hun creativiteit ontwikkelen.

Sinds augustus 2020 zijn onze twee cultuurcoaches (Willemijn Voerman en Yara de Graaf) via The Beach werkzaam op IKC het Talent en de Lukasschool. Ze geven cultuurlessen aan de kinderen en stimuleren de doorstroom naar buitenschoolse activiteiten om talentontwikkeling van de kinderen een impuls te geven. 

De inzet van de cultuurcoach betekent voor ons een belangrijke stap in het tot stand brengen van een doorlopende lijn van talentontwikkeling van de jeugd in de Wildemanbuurt en omgeving. Waar we eerst relatief kleine groepen kinderen bereikten, wordt nu een grote en groeiende groep betrokken bij ontwerpend leren. Ook is de leeftijdsgroep vergroot naar twee tot twaalf in plaats van vanaf 8 jaar, doordat we op de scholen aan de slag gaan met alle leeftijden. Tot slot zijn we aan het kijken hoe we een zo goed mogelijk talentontwikkelingstraject kunnen bieden aan kinderen. Op de scholen maken kinderen kennis met ontwerpen en kunst waarna kinderen kunnen doorstromen naar de Gangmakers voor verdieping en talentontwikkeling. 

Sinds januari 2021 maakten onze cultuurcoaches diverse online opdrachten en maakpakketten voor alle kinderen van de twee deelnemende scholen in verband met corona. Bekijk hieronder de opdrachten, kinderen konden zelf aan de slag gaan.