Wijkateliers

Wijkecologie Wildeman

Ontwerpen met en in de wijk voor lokaal delen als sleutel tot een sociaal-duurzame stad

The Beach werkt vanuit de Garage Notweg in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West, sinds 2009, aan een scala van projecten in en met de buurt. Voortkomend uit en verder bouwend op het project 'Wijkecologie Wildeman' voeren we vanaf januari 2015 ontwerpend onderzoek uit dat zich expliciet richt op 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving. In lokale context onderzoeken we zo hoe een sociaal-duurzame leefomgeving zich kan ontwikkelen.