Buurtmakers Festival

Onderdeel van: , Wijkateliers

Het jaarlijks terugkerende festival in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West, waar buurtbewoners, muzikanten, kunstenaars en ontwerpers laten zien en proeven wat zij maken. Een programma vol interessante initiatieven van mensen die iets wilden bijdragen aan de omgeving. Het delen van kennis, ervaringen en creativiteit stond centraal om zo tot nieuwe verbanden te komen.