Zonder categorie

Tijd voor Wildeman

Onderdeel van: Wijkateliers

Tijd voor Wildeman is een programma dat ruimte wil bieden aan ideeën van ouderen over de wijk. Het programma vond plaats in 2021

Tijd voor Wildeman is een programma dat ruimte wil bieden aan ideeën van ouderen over de wijk. Het programma vond plaats in 2021. Bij Tijd voor Wildeman gingen ouderen tijdens creatieve maak-workshops met elkaar in gesprek over thema's die spelen. Hiervoor hebben we samengewerkt met professionele kunstenaars en ontwerpers.

Tijd voor Wildeman is gestart met een programma dat is ontwikkeld in samenwerking met Madelinde Hageman. De intentie van het programma was om ideeën van ouderen over licht en donker in de wijk te verbeelden.Tijdens de workshops brachten we lichte en donkere plekken in de buurt in kaart. Welke herinneringen leven er aan licht en donker in de wijk? Op welke plekken zijn ‘lichte’ herinneringen en op welke ‘donkere’? We verbeelden onze persoonlijke ervaring van licht en donker door tekeningen, assemblages en projecties te maken. Dit deden we aan de hand van verschillende vragen zoals: ‘Hoe klinkt, voelt, en ruikt het licht, schaduw, donker en dag en nacht in de buurt?’ Ook hebben we ervaringen uitgewisseld met kinderen uit de buurt van het Gangmakers Ontwerplab. Dit deden we tijdens een gezamenlijke workshop. Ouderen en kinderen maakten hierin samen wens lichten. Met hun onbevangenheid en nieuwsgierigheid stelden de vragen aan de ouderen over hún belevingswereld van licht en donker.

De workshops vonden tussen oktober en december 2021 plaats bij The Beach en sloten af met een raamexpositie.